Ons luipaardenproject

In nauwe samenwerking met het Europese fokprogramma voor soortbehoud (EEP) hebben we ons de afgelopen jaren intensief ingezet voor deze fascinerende en tegelijk zeer bedreigde dieren. Daarnaast hebben we ook intensief onderzoek gedaan.

Ongeveer 1000 dieren leven überhaupt nog in het wild. Dit aantal wordt alsmaar minder. Daarom proberen we, samen met veel andere dierentuinen, een gezonde populatie buiten het oorspronkelijke leefgebied op te bouwen om zo deze soort te behouden.

Echter is de voortplanting een grote uitdaging, zowel in het wild alsook in de dierentuinen. Het oorspronkelijk individueel levende dier duldt slechts enkele dagen het andere geslacht in de buurt. Slechts op deze zeldzame dagen laat de kat de kater in haar buurt en laat alleen onder bepaalde omstandigheden de paring toe. Om een officiële bijdrage aan het soortbehoud te kunnen leveren, moeten beide van dieren verschillende stamboeken zijn. Transporteren van deze fascineren, maar tegelijk ook gevaarlijke dieren kost altijd veel inspanning. Zodat niet altijd dezelfde dieren moeten reizen is de dierentuin van Nordhorn de uitdaging aangegaan om een methode te ontwikkelen voor kunstmatige inseminatie. Zo hoeft alleen het sperma getransporteerd te worden, het dier kan in zijn eigen verblijf blijven.

Na meerdere jaren van onderzoek is het in 2014 in de dierentuin van Nordhon voor het eerst wereldwijd gelukt om met behulp van kunstmatige inseminatie twee Noord Perzische luipaarden te fokken. Dit grote succes is een belangrijke bijdrage aan de bescherming en het behoud van deze laatste, nog levende Europese grote katachtige.

De twee kleintjes, kat ‘Elin en kater ‘Emil’ bieden hoop voor het behouden van deze soort.

Het succes binnen het fokprogramma is voor ons de reden om ons verder voor deze dieren in te zetten!

Het actuele verblijf is een van de oudste in de dierentuin. We willen graag dat onze dieren een thuis krijgen dat aan onze wensen voldoet!

Hier hebben we uw hulp bij nodig!

We willen in de toekomst aansluiten aan ons tot nu toe wereldwijd enige succes bij het onderzoek en de verbetering van de kunstmatige inseminatie van de Noord Perzische luipaarden. Zo willen we onze bijdrage leveren aan het redden van deze dieren.

We hebben vooral voor de dieren een verblijf nodig die naar onze wensen is en die onze inzet voor het behoud van deze soort ondersteund.

Om het financiële plaatje waar te kunnen maken starten we onze luipaardencampagne en willen we iedereen, binnen zijn of haar mogelijkheden, betrekken!