BEDREIGTE SOORTEN (STAMBOEK)

Tot de belangrijkste taken van zoölogische parken hoort volgens de “wereld-zoo-natuurbeschermingsstrategie”de verplichting om de soorten – en natuurbescherming te steunen. Als instituten die dieren houden, hebben dierentuinen de verplichting zich in te zetten voor het fokken en behouden van bedreigde diersoorten. Belangrijkste doel daarbij is het verkrijgen van uitgebalanceerde populaties, die als reservoir voor het uitbreiden van verdwijnende dierbestanden in de toekomst kunnen dienen. In het kader van het Europese fokprogramma (EEP) wordt sinds 1985 de fok van in de natuur bedreigde, door de mens gehouden diersoorten, centraal gestuurd.

Momenteel geldt dat voor ongeveer 160 soorten. Voor iedere diersoort is er een commissie met een coördinator aan de top. Deze commissie bewaakt en coördineert de samenstelling van de fokgroepen op grond van populatiegenetische aspecten en ondersteunt bovendien het biologische onderzoek in dierentuinen van de betreffende diersoort.

bedrohte-arten-logoDiersoorten van de dierentuin van Nordhorn betrokken bij het Europese fikprogramma (EEP):
• Doodshoofdaap
• Noord-Perzische luipaard
Diersoorten van de dierentuin van Nordhorn in het Europese stamboek (ESB):
• Luiaard
• Vale gier
• Chimpansee
• Maraboe
Diersoorten van de dierentuin van Nordhorn in fok- en stamboeken (bedreigde huisdierrassen):
• Poitou-ezel
• Racka schaap
• Bentheimer landschaap
• d`Ouessantschaap
• Nederlandse landgeit
• Bont Bentheimer varken
• Kraaienkop (kip)
• Twentse landgans

De wetenschappelijk geleide dierentuinen zetten zich intensief en met grote inzet in voor de in-situ-bescherming (dus het behoud van de leefgebieden) en de ex-situ-bescherming (dus de fok in dierentuinen, bv. voor projecten om dieren weer uit te zetten)
Nadere informatie