Hoogveen Ringe

In een gemeenschappelijk project konden verschillende natuurbeschermingsorganisaties onder verantwoordelijkheid van de BUND, samen met de dierentuin van Nordhorn en de royale financiële ondersteuning van de spaarbank Grafschaft Bentheim, waardevolle veengebieden verwerven en weer vernatten, om de oorspronkelijke flora en fauna een nieuwe kans te geven.

Bij de “Hoogmoor Ringe”gaat het om een hoogveengebied van het westelijke deel van het “zuidelijke Bourtange veen” in de buurtschap Ringe van de gemeente Emlichheim, dat sinds 1998 natuurreservaat is. Al in 1983 werden de gebieden ter grootte van 109,9 hectare, die grotendeels in het bezit waren van de deelstaat, beschermd gebied. In 1998 werden 145 hectare beschermd natuurgebied. Het verwerven van het gebied was de basis voor de wijziging van de vernattingmaatregelen in het totale project. Dit omdat met de hervernatting in het totale project een aanzienlijke verslechtering van de toch al beperkte bruikbaarheid van de gebieden gepaard ging.
Zo werden er van 2001 tot 2005 in totaal 1400 meter ontwateringsloten, die meer dan 3 meter diep waren en tot in de harde ondergrond reikten, opgevuld en afgedamd. De al bereikte vernatting, die direct invloed heeft op meer dan 30 hectare hoogveen, is nu al aanzienlijk, hoewel de werking zich geleidelijk ontwikkelt. Waar een paar jaar geleden nog vee gehouden werd, groeit nu op een aantal plaatsen weer heide, wollegras en veenmos.

Dieren en planten hebben intussen de gebieden weer in bezit genomen. Vleesetende planten wachten op onvoorzichtige insecten. Roodborsttapuit, paapje, grauwe klauwieren, nachtzwaluw, watersnippen en boomvalken komen zo langzamerhand in hun oorspronkelijke leefgebied weer terug. De grutto en de wulp ontbreken nog.

Op verschillende gebieden houden de BUND en andere natuurbeschermingsorganisaties, evenals de dierentuin van Nordhorn, zich bezig met het behoud en de verdere ontwikkeling van deze gebieden. Dit project is een voorbeeld van hoe in Neder Saksen de dierentuin als regionaal soorten – en natuurbeschermingscentrum, evenals de actieve natuurorganisaties met name de BUND, de vereniging voor bescherming van het Duitse woud, de Nedersaksische Heimatbund, imkers, sportvissers en last but not least de jagers met gezamenlijke inzet, bijzondere prestaties voor de natuurbescherming tot stand brengen en het land bij de betreffende taken kunnen ondersteunen.