Bentheimer woud

Sinds 2012 heeft de dierentuin van Nordhorn als regionaal soorten- en natuurbeschermingscentrum in het graafschap, het Bentheimer woud onder haar hoede. Op 26 hectare werd de oude manier van bewerken (hoeden en snoeien) weer toegepast, om daarmee dit zeer waardevolle bos voor de ondergang te behoeden. De wijze waarop in het verleden onderhoud werd verricht, wordt door de dieren van de Nordhornse dierentuin weer opnieuw toegepast. Galloway runderen, Nederlandse landgeiten en Bentheimer schapen verrichten, net als in de vorige eeuwen, het werk en scheppen weer een uniek natuur- en cultuurlandschap.

Het Bentheimer woud is waarschijnlijk een van de oudste bossen in Duitsland. Van oudsher gebruikt de mens het bos als voedselleverancier voor zijn dieren. Zeker is, dat al vanaf de 14e eeuw op deze manier het Bentheimer woud is gebruikt, tot de moderne landbouw zo’n 125 jaar geleden zijn intrede deed.

De destijds ontstane waardevolle biotoop moet dankzij een project behouden blijven, waarbij de dierentuin van Nordhorn, de NLWKN, het district Graafschap Bentheim en het vorstenhuis, samenwerken. Niet alleen de flora en de zeldzame oude bomen, maar ook vooral zeldzame diersoorten, zoals de eremit (ook juchtenkever genoemd), de bechsteinvleermuis en het vliegend hert hebben door dit project een echte overlevingskans.

Hoe intensief het bos in de afgelopen eeuwen gebruikt werd, leveren de getallen uit het jaar 1885, waarbij meer dan 8 maanden in dat jaar 900 koeien en 1200 schapen het bos in werden gedreven. In de 16e eeuw werden voor de “eikelmast” meer dan 3500 varkens het bos in gedreven. De unieke combinatie van “eikelmast” (eikels) en voedsel in de vorm van gebladerte (haagbeuk) werd op heel weinig plaatsen in deze vorm in Europa toegepast.

Deze toepassing is tegenwoordig uniek. Het Bentheimer woud is een uitermate interessant project, zoals je, bij een wandeling over de twee wandelpaden door het gebied, zelf kunt vaststellen. Meer informatie krijgt u uiteraard tijdens een rondleiding met deskundige natuurbeschermingsrangers.

Aanmeldingen/rondleidingen

Zonder aanmelding:
(tijdens het zomerseizoen van mei tot eind oktober)
iedere maand de eerste en derde zondag om 14.30 uur
trefpunt: fontein voor het Kurhaus
Kosten: gratis

Op aanvraag:
bijna altijd te boeken
Kosten: 100 euro
Tel.: +49-5921-71200-33 of zooschule@tierpark-nordhorn.de