Kustvolière

Tegenover de zeehonden loopt de weg naar de, voor bezoekers toegankelijke, kustvolière.

Kluten

Het meest valt de grote groep zwart-witte kluten (Recorvirostra avosetta) op, die met de kromgebogen snavel kleine diertjes uit het water zeeft. Zij broeden in kolonies aan de Noordzeekust.

Steltkluten

De steltkluten (Himantopus himantopus), met de rode ooievaarspoten, gebruiken hun rechte snavel als een pincet.

Kievit

De zich zeer acclimatiserende kievit (Vanellus vanellus), eigenlijk een bewoner van vochtige weilanden, broedt ook af en toe op akkers. Dat neemt niet weg dat het aantal kieviten sterk is afgenomen.

Tureluur

Tureluurs (Tringa totanos) vallen erg op door hun luide, fluitende roep die de mannetjes vaak vanuit een hoge plek laten horen. Door de intensieve landbouw is deze soort teruggedrongen naar de kustgebieden.

Wulp

Niet zo dramatisch is de situatie bij de wulp (Numenius aequata). Door de juiste beschermingsmaatregelen kan deze soort zich op veel plaatsen handhaven.
In de dierentuin worden ieder jaar veel wulpeneieren uitgebroed die in de regio worden uitgezet voor het in stand houden van de soort. De gevonden eieren komen uit nesten, die door vogels in landbouwgebieden worden gelegd. Door vrijwilligers worden ze van de vernietiging, bv. door het maaien van de weiden, gered.

Bent u geinteresserd een van de dieren te adopteren? Kijk hier.

Aanvullende informatie vindt u hier in het duitse Zootier-Lexikon:
Kluten   Steltkluten   Kievit   Tureluur  Wulp