Onderzoek bij Dierentuin Nordhorn

De dierentuin van Nordhorn zet zich actief in voor vorming en onderzoek. Alleen door controle van aanwezige kennis en onderzoek van nieuwe ideeën kan de dierentuin met name de soorten – en natuurbescherming en het houden van dieren verder ontwikkelen.

Naast de eigen onderzoeksobjecten realiseert de dierentuin van Nordhorn talrijke onderzoeksprojecten samen met scholen, hogescholen en universiteiten aan beide kanten van de grens.

Het grootste en meest recente succes op het gebied van ons eigen onderzoek, is ongetwijfeld de geboorte van twee gezonde Noord-Perzische luipaarden in 2014. Voor de eerste keer ter wereld lukte het om bij deze diersoort via kunstmatige inseminatie nakomelingen te verwekken. Een waardevolle bijdrage aan het in stand houden van de soort.

De dierentuin van Nordhorn staat open voor alle wetenschappelijke vakrichtingen bij onderzoeksaanvragen. Zo werden niet alleen een veelvoud aan onderwerpen met als thema dierentuinbiologie, diergeneeskunde, gedragsbiologie, diervoeding, soorten – natuurbescherming uitgevoerd, maar ook thema’s als bedrijfseconomie, communicatie en marketing en andere disciplines werden in de Nordhornse dierentuin onderzocht.
In het verleden is een veelvoud aan onderzoek gedaan, vaak in samenwerking met Duitse en Nederlandse hogescholen. Naast dissertaties, master – en bachelor onderzoek vindt een veelvoud van andere werkzaamheden (semesterwerkzaamheden etc,) ook samen met scholen plaats (stages etc.).

De grote verscheidenheid en de inzet van de dierentuin op het gebied van onderzoek, zijn in te zien in een bestand. Verschillende bachelor-, master- en promotie werkstukken, die in samenhang met dierentuinen tot stand kwamen, zijn hier in te zien.

Heeft u al een concrete vraag in het kader van uw bachelor-, master of promotieonderzoek of wilt u graag onderzoek in de dierentuin verrichten? Wij verheugen ons op uw aanvraag op info@tierpark-nordhorn.de