De oude arm van de Vecht in de dierentuin

Sinds 2007 leidt een idyllisch houten voetpad langs de schaduwrijke oever van de arm van de Vecht omlaag naar het water en via een kleine bocht over de Vechteweide omhoog naar de Vechtehof. Voor de klimgrage kinderen is er een geweldige boomhut in de takken van drie grote eiken en vanuit het pad kun je ook naar het hoger gelegen gedeelte van de dierentuin komen.

Bij het ontwerp en vormgeving van dit “natuurleerpad” waren de BUND en de natuurbeschermingsstichting van het graafschap Bentheim betrokken. Financieel werd het project gesteund door de “Bingo-Lotto”en de Raiffeisen- en Volksbanken. Het pad is een ideale route met voorlichting over natuur- en soortenbescherming. Wie daar loopt, leert door informatieborden en interessante leerspelletjes voor jong en oud, veel over het water in deze rivierarm en het omringende bos met de interessante dieren -en plantenwereld.

De in de zeventiger jaren van de vorige eeuw in de omgeving van de dierentuin gekanaliseerde Vecht is vanaf de hoofdweg aan de overkant van de dierentuin te zien. De dode arm en de oevers zijn zeker de landschappelijk aantrekkelijkste plaatsen in de dierentuin en ze bieden onderdak aan een verbazend rijke vogelwereld: futen, meerkoet en waterhoentjes brengen hier hun jongen groot, ijsvogels gaan op jacht, de kleine karekiet en de specht bewonen de oevervegetatie. Een kunstmatige nestwand voor oeverzwaluwen zal hopelijk eens deze interessante vogelsoort lokken. Zuid-Amerikaanse Nutria’s, veel voorkomende immigranten in onze streken, hebben hun holen in de oeverwanden gegraven. En als je een beetje beter in het water kijkt, dan zal de rijkdom aan vissen je opvallen.