De soortbehoudseuro

Samen bijdragen aan soortbehoud met de soortbehoudseuro

Ter gelegenheid van het 70ste jubileum introduceert Tierpark Nordhorn de “soortbehoudseuro”. Hiermee kunnen de activiteiten voor dierbescherming en hun leefgebied worden uitgebreid. De dierentuin is al intensief betrokken bij de bescherming van soorten op internationaal niveau, maar zeker ook regionaal als soort- en natuurbeschermingscentrum. Voorbeelden van projecten zij de bescherming van sterk bedreigde hoogveengebieden, zeldzame jeneverbesstruiken of het bijzondere Bentheimer Hutewald. Verder draagt de soortbehoudseuro ook bij aan onderzoek en onderwijs om met name kinderen te interesseren in het behoud van hun omgeving.

Verder blijven de toegangsprijzen zoals u van ons gewend bent. Enkel de soortbehoudseuro komt bovenop de reguliere toegangsprijs. Waarom we dit doen?

De menselijke consumptie is groter dan de voorraden die de aarde heeft. Ieder mens consumeert en draagt daarmee een verantwoordelijkheid. Het voorraadgebruik en klimaatverandering hebben een grote impact op onze planeet. Ook het verlies van verschillende diersoorten heeft een grote impact. Steeds meer dieren en hun leefomgeving verdwijnen onherroepelijk. Met de soortbehoudseuro draagt iedere bezoeker bij aan het het tegengaan van deze ontwikkeling.

Iedere bezoeker is medeverantwoordelijk voor de bescherming van onze dieren en leefgebieden. Samen bereiken we meer!

Met de soortbehoudseuro kunnen de inspanningen van Dierentuin Nordhorn op dit gebied aanzienlijk worden uitgebreid. De focus ligt op de bescherming van:

Dierentuinen en soortbehoud

Naast educatie, onderzoek en recreatie is het behoud van soorten en natuur een van de hoofdtaken van dierentuinen. Samen zetten ze zich in voor het behoud van dieren en hun leefgebieden. De dieren die in de dierentuinen worden gehouden, worden beheerd via Europees gecoordineerde fokprogramma’s zoals het European Endangered Species Programme (EEP). Door de samenwerking van alle dierentuinen kunnen populaties van bedreigde diersoorten behouden worden. Omdat de natuurlijke habitat van deze dieren snel verdwijnt, kan dit alleen door dit soort zogenoemde reservepopulaties.

Deze diersoorten konden door de inzet van dierentuinen voor uitsterven behoed worden:

  • Rode wolf (Canis rufus)
  • Zwartvoetbunzing (Mustela nigipes)
  • Przewalskipaard (Equus przewalskii)
  • Milu hert (Elaphurus davidianus)
  • Europese bizon (Bison bonasus)
  • Mhorrgazelle (Gazella dama mhorr)
  • Saudigazelle (Gazella saudiya)
  • Arabische oryx (Oryx leucoryx)
  • Sabelantilope (Oryx dammah)