Dierentuin van Nordhorn – terugkijken en vooruitkijken

 Entreeprijzen blijven ondanks de uitbreiding hetzelfde

 

Met een bezoekersrecord eindigde het 65-ste jubileumjaar in de dierentuin van Nordhorn. Voor de tweede keer in de geschiedenis kon de familiedierentuin met 409.011 de grens van 400.000 bezoekers overschrijden. Het bezoekersaantal van het vorige jaar werd daarmee nipt overtroffen. “Wij zijn erg blij!”zei dierentuindirecteur Dr. Nils Kramer. “Dat we het voor de tweede keer klaargespeeld hebben om deze bezoekerstoeloop te bereiken is grandioos en laat zien dat de dierentuin op de goede weg is.”

 

De dierentuin is verruit de grootste toeristische trekpleister voor een daguitstapje van de regio en heeft een uitstraling tot ver over de grenzen van het graafschap. De beoogde aankoop van het nabijgelegen grondstuk “Borggreve”maakt het mogelijk om de familiedierentuin in de komende jaren met bijna twee hectare uit te breiden en het aanbod verder te ontwikkelen. Bij de toekomstige bestemming is voor de Nordhornse dierentuin in het bijzonder de kindvriendelijke vormgeving en zijn hoofdopdracht namelijk recreatie, soorten- en natuurbescherming evenals vorming en onderzoek van belang. De regionale kenmerken en tradities hebben daarbij eveneens onze aandacht.

De grote bezoekersstroom is natuurlijk voor het hele team in de dierentuin en zijn ondersteuners zoals de vereniging van vrienden van de dierentuin, tegelijk een uitdaging om de succesvolle koers de komende jaren voort te zetten. “Wij blijven daarbij met beide benen op de grond staan, plannen betrouwbaar en verliezen vooral onze doelgroep niet uit het oog!”vervolgde Kramer. Ook, ofschoon we natuurlijk de historische kans om het naburige grondstuk te verkrijgen benut hebben, behouden we de ingeslagen koers!”.

 

Entreeprijzen blijven hetzelfde

 

Op grond hiervan heeft de dierentuin er ook bewust voor gekozen om de gebruikelijke prijsaanpassing aan het begin van het jaar eenmalig op te schorten en de prijzen bewust stabiel te houden. “Deze stap vonden we belangrijk om alle bezoekers duidelijk te maken dat er door de uitbreiding niets verandert aan de ingeslagen koers. Wij zijn en blijven een gemoedelijke familiedierentuin!”vervolgde de directeur.

 

Maatschappelijke betekenis voor de regio

 

Met meer dan 400.000 bezoekers genereert de dierentuin niet alleen een aanzienlijke omzet op het gebied van het toerisme en trekt daarbij veel mensen naar de regio, die dan ook op andere plekken voor omzet zorgen maar biedt ook per jaar meer dan 140 mensen kans op werk. Daar bovenop profiteert de economie fors van de voortdurende ontwikkeling en de blijvende investeringen. Zo heeft de dierentuin de laatste jaren ruim 6 miljoen euro in nieuwe verblijven, infrastructuur en dergelijke geïnvesteerd. Daarbij is de dierentuin er veel aan gelegen om deze gelden, door opdrachten aan firma’s in de regio te gunnen, te laten zien dat de waardering vanuit de regio erg op prijs wordt gesteld.

 

Door de uitbreiding van de dierentuin met twee hectare zullen ook de komende jaren forse investeringsactiviteiten in de dierentuin plaats vinden en daarmee wordt de toegevoegde waarde in de regio versterkt.

 

De dierentuinschool

 

Het project “dierentuinschool”is, niet in de laatste plaats dankzij de royale ondersteuning door de spaarbankstichting, volop in beweging. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de bouw zal het gebouw rond Pasen zijn bestemming krijgen en de buitenschoolse activiteiten van de dierentuin aanvullen. Meer dan 10.000 personen namen in 2015 deel aan de rond 700 activiteiten van de dierentuinschool. Met het nieuwe gebouw, dat volgens moderne maatstaven opgezet is en over de nieuwste techniek beschikt, krijgt de familiedierentuin hele nieuwe mogelijkheden voor zijn pedagogisch werk. Er is al een eerste samenwerking met het onderwijs, waarbij een deel van het reguliere onderwijs in de nieuwe dierentuinschool gegeven wordt en daarmee de voordelen van “levende leslokalen”benut.

 

Rond de dierentuinschool ontstaat met de huidige werktitel het “soorten- en natuurbeschermingswerkkamp”. Hier presenteren zich in de toekomst de vele netwerkpartners van de dierentuin, die de soorten- en natuurbescherming ter harte gaan. Want voor de dierentuin, als regionaal centrum voor soorten- en natuurbescherming, is de bescherming van het milieu, de samenwerking van de verschillende betrokkenen en de public relations, bijzonder belangrijk.

 

“Het goede netwerk en de constructieve samenwerking in de regionale soorten- en natuurbescherming is in de dierentuinwereld uniek!”volgens Dr. Nils Kramer. “Samen met onze partners willen we dit thema aan een groot publiek presenteren!”. Op grond daarvan organiseert de dierentuin, samen met zijn partners, op 21 augustus voor de eerste keer een “soorten- en natuurbeschermingsdag”in de familiedierentuin. Hier presenteren niet alleen bevriende organisaties hun werk, de bezoekers krijgen ook veel interessante informatie over het fokken van bedreigde diersoorten in de dierentuin. Een speerpunt is daarbij zeker de luipaardencampagne. De zeer zeldzame Noord-Perzische luipaarden worden door de dierentuin van Nordhorn gefokt om ze zo voor uitsterven te behouden.

 

Activiteiten

 

Maar ook andere activiteiten trekken komend jaar weer talrijke gasten naar de familiedierentuin. Naast de regionale activiteiten met de “Vechtehoffamilie”rond de historische boerderij kunnen bezoekers bij het “Schuhsohlenbacken”met de vrienden, leden van de vriendenvereniging en buren van de dierentuin, oude gebruiken van het graafschap leren kennen.

Ook de valkeniersshows, het zomerfeest, de dierentuindag, de kind- en imkerdag, de Vechtehofdag en de kerstmarkt komen net als ieder jaar terug. Als extra wordt dit jaar op 11 en 12 juni weer het “Grafschafter tuinfeest” gevierd in de dierentuin, net als van 27 tot en met 29 mei de presentatie van de vereniging “werkpaard”met hun grote koudbloedpaarden.

 

Na het grote succes van het afgelopen jaar is er de herhaling van de in 2015 voor de eerste keer gehouden poppenziekenhuis. De kleine bezoekers kunnen dan met hun zieke en gewonde stoffen dieren naar de dierentuindokter gaan om ze grondig te laten onderzoeken.

 

Dierlijke highlights

 

Nadat de afgelopen jaren met de heremietibis, de neusbeertjes en de stokstaartjes meerdere nieuwe diersoorten in de dierentuin begroet konden worden, concentreert de dierentuin zich het komende jaar op het afsluiten van projecten zoals de dierentuinschool en natuurlijk op het nieuwe terrein.

 

“De uitbreiding biedt zeker de mogelijkheid voor nieuwe attractieve diersoorten!”zegt directeur Nils Kramer. “Wij zetten onszelf echter niet onder druk door overhaaste uitlatingen te doen maar houden ons aan de uitgezette koers, één stap na de andere!”.

“Natuurlijk zullen er de komende jaren meerdere attractieve nieuwe diersoorten komen!”vervolgde Kramer. Maar een vastlegging is op dit moment voorbarig en niet doelgericht. “Maar dit kan ik wel verklappen, we beginnen klein” voegde hij er glimlachend aan toe. “Met de imposante Jacobsschapen, een schapenras met 4 horens, zal er op de weide vast ook dit jaar al wat nieuws te zien zijn”.

 

Ook het lopende jaar staat de luipaardcampagne in het middelpunt van de marketingactiviteiten. Want al vóór de uitbreiding stond vast dat voor deze grote, zeldzame katten de komende jaren een nieuw tehuis geschapen moet worden. Samen met de zeer actieve vereniging van vrienden moeten de komende tijd de middelen voor de nieuwbouw van het luipaardenverblijf opgebouwd worden en zo de inspanningen voor het fokken van deze zeldzame katten versnellen.

 

Uitbreiding

 

Het duurt nog een paar weken voordat de dierentuin het voormalige bedrijf “Borggreve”officieel overneemt, hoewel het restaurantbedrijf op 31.12. al stopte. Er zijn al talloze ideeën voor het gebruik van dit “hart “van de dierentuin. “Wij werken intensief aan de concepten voor het gebruik van de bestaande gebouwen, we plannen en calculeren”zei directeur Nils Kramer. “Maar ook hier willen we niet de tweede stap voor de eerste zetten!”

Voor de realisatie van de eerste projecten op het nieuwe terrein van start gaan, moet noodzakelijk voorwerk, zoals de omheining van het terrein, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden gedaan worden. Ook het aanwezige kabelnet moet op elkaar afgestemd worden. Hiervoor is gezien de grootte van het gebied nog enige tijd nodig. En natuurlijk moeten de projecten doordacht zijn en niet overhaast genomen worden.

 

Vast staat, dat de twee hectare in de komende jaren in de stijl van de familiedierentuin ontwikkeld worden.

 

Vooruitblik

 

Dankzij de goede, continue ontwikkeling van de dierentuin in de laatste jaren en de grote ondersteuning van de kant van de vennoten, staat de dierentuin er momenteel goed voor en kan met elan de schouders zetten onder de voor hem liggende taken.

 

Foto: Franz Frieling: de voormannen van de Nordhornse dierentuin op de bouwplaats van de dierentuinschool. Aangrenzend aan het gebouw ontstaat het “soorten- en natuurbeschermingsnetwerkkamp”.