Nordhornse familiedierentuin wordt met bijna 2 hectare uitgebreid

“Een historische kans voor de dierentuin en een mooie uitdaging voor de komende jaren!”vatte dierentuindirecteur Dr. Nils Kramer de laatste unanieme beslissing van de vennootschapsvergadering samen. Op het bijna 2 hectare grote terrein vlak naast de dierentuin, bevindt zich nu het nabijgelegen restaurantbedrijf Borggreve. Deze kondigde, na de met succes beëindigde onderhandelingen, aan om 31.12.2015 te stoppen met het bedrijf.

Voor het bedrijf Borggreve rees de vraag naar de toekomstige bestemming bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de eigenaar Heinrich Borggreve, zei burgemeester Thomas Berling die ook de vergadering voorzat. “Voor ons stond meteen vast dat de optie om de dierentuin te vergroten serieus onderhandeld moest worden. Dit is een unieke kans!”Daarbij verwijst hij met name naar de plaats van het 19.000 vierkante meter grote terrein, dat het hart van de dierentuin vormt.

Zijn plaatsvervanger in de vennootschapsvergadering van de dierentuin, de districtsvoorzitter Uwe Fietzek , benadrukt de goede en zakelijke discussie tussen de heer Borggreve, de dierentuin van Nordhorn en met name ook met de stad en het bestuursdistrict. Zowel de politieke vertegenwoordigers van het district als de gemeente hebben hier een erg goede, intensieve en zakelijke discussie gevoerd. “Beide partijen hebben hier met vertrouwen, hand in hand aan het succes gewerkt,”zei Fietzek. “Dit is een succes voor de hele regio!”

Over de hoogte van de koopprijs werd stilzwijgen afgesproken, hoewel het duidelijk is, in verband met hoogte van het bedrag, dat Tierpark Nordhorn als koper de benodigde som niet helemaal alleen meteen kan opbrengen. De dierentuin koopt en neemt deel met een groot aandeel. De gemeente en het district verlenen de dierentuin, door voorafbetaling van bedrijfskostensubsidies, bovendien de nodige liquiditeit en verrekenen dit in de komende jaren. Gemeente en district hebben de hiervoor noodzakelijke besluiten in de komende vergaderingen op de agenda staan.

De restsom zal op de kapitaalmarkt gedekt worden. “Dit zal de eerste kredietopname überhaupt van de dierentuin zijn,”zie Nils Kramer. “Alle ontwikkelingen in gebouwen en de infrastructuur van de afgelopen tijd heeft het Tierpark zonder 1 euro schuld kunnen financieren. En dat willen we in de toekomst zo houden.”

Op grond hiervan zal de ontwikkeling van het nieuwe gebied zorgvuldig en behoedzaam gebeuren. Overhaaste besluiten en overdreven projecten wil de dierentuin vermijden. De stijging van de bezoekersaantallen in de afgelopen jaren van ongeveer 70.000 naar nu meer dan 400.000 bezoekers is, volgens de dierentuin, een duidelijk bewijs dat in al die jaren een succesvol concept gehanteerd werd. Hier willen we ons aan houden. “Wij zijn een familiedierentuin. Onze doelgroep blijft kinderen en hun familie die een halve dag of liefst nog langer bij ons verblijven”! zei directeur Nils Kramer. “Tenslotte verkopen wij een dag geluk!”

Dat wordt ook onderstreept door de commerciële bewindvoerder van de familiedierentuin, Karin Schleper en zij verwijst daarbij naar het feit dat ook de laatste tijd steeds geprobeerd werd om de kwaliteit door nieuwe routes, zitplekken en dergelijke te verbeteren. “Het nieuwe gebied biedt ons nieuwe mogelijkheden om de bezoekersstromen beter te splitsen en de verblijfskwaliteit verder te ontwikkelen”, zei Schleper.

Het houden van de dieren in de dierentuin van Nordhorn moet ook verder ontwikkeld worden volgens de zoologische leider Dr. Hermann Kramer. “In de afgelopen jaren hebben we veel uitstekende verblijven gebouwd. Het nieuwe grondstuk biedt ons een unieke mogelijkheid om hier ook in de toekomst aandacht aan te besteden”. Daarbij verwijst hij naar de onlangs door de dierentuin en de vriendenvereniging gestarte campagne voor de bouw van een nieuw luipaardenverblijf.

Nadat het in Nordhorn, wereldwijd gezien, voor de eerste keer gelukt is om door middel van kunstmatige inseminatie twee, met uitsterven bedreigde Noord-Perzische luipaarden ter wereld te brengen, moet voor deze dieren in de toekomst een nieuw, modern verblijf gerealiseerd worden.