SHOW-VOEDERKEUKEN

De “blik achter de coulissen” is al lang een van de fascinerendste thema’s waardoor bezoekers enthousiast kunnen raken voor het werk en het reilen en zeilen in de dierentuin. Daarom heeft de familiedierentuin een nieuwe voederkeuken in het park gebouwd en daardoor kan de bezoeker sinds 2015 bij het centrale gebouw deelgenoot zijn van de daar plaats vindende werkzaamheden. Rond de nieuwe “showvoederkeuken” worden, op informatieborden en met leerspelletjes, thema’s zoals voedselhoeveelheden- en voedselkwaliteit, spijsvertering en het bezighouden van dieren op een speelse manier behandeld.
Dagelijks om 11.30 uur en 15.45 uur bereidt een dierverzorger het voedsel en levert commentaar op zijn werkzaamheden. Inhoudelijk is de informatie hetzelfde als de algemene informatie over de keuken en voedingsmiddelen op de infoborden.

In de omgeving van het gebouw ontstond tegelijkertijd een “veenleerpad” waar de bezoeker inzicht krijgt in de kenmerken van het hoogveen. Het hoogveen van Ringe is een gebied waar de familiedierentuin actief is op het gebied van natuurbescherming .